Vores projet har fået støtte fra den Europæiske Landbrugsfond

Link til Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL):

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm